www.RoseFrederiksen.dk

Samsø

Vi har mange gange talt om en tur til Samsø med campingvogn og da vi pludselig havde en aflysning af et andet arrangement, besluttede vi os for at undersøge færgepriser og om der overhovedet var åbne campingpladser sidst i oktober. Der var faktisk en åben plads, men selv her i billig-perioden, så var færgebilletten noget krydret, hvis vi ville have campingvognen med.

I stedet stødte vi på et bureau, der udlejede private værelser og faldt for et i Tranebjerg. Værelse og værelse - faktisk var det en en hel lille fin 1-værelses lejlighed indrettet i et gammel hønsehus. Helt perfekt, fordi vi også måtte have hunden med.
Lejligheden var dejlig lun, da vi ankom og selvom vi havde nærmest al slags vejr under vores besøg, så kan vi sagtens forestille os at sidde uden for lejligheden en varm sommerdag mens hønsene går klukkende rundt ved vores fødder - altså hvis ikke det var fordi, at Smilla nok ville jage dem væk :DSyd for Kanhave-kanalen

Da vi havde pakket ud, besluttede vi at gå en god lang rundtur i nærområdet. På turen til vores lejlighed var vi kørt forbi en kæmpehøj og den måtte vi naturligvis lige undersøge lidt nærmere, så vi besluttede at gå den vej. Kæmpehøjen er hele 33 meter høj og hedder Kongehøjen. På toppen står en stor sten med et bronzerelief af Kong Frederik VII. Den er rejst i 1866 af samsingerne som tak fordi kongen underskrev Grundloven i 1849.

Længere nede har samsingerne så opsat endnu en mindesten - denne gang for Genforeningen i 1920. Derudover er der flere sten til minde om lokale samsinger på højen. Desværre er mange af stenene taget fra nu nedlagte jættestuer.

Vores gåtur førte os også forbi bakken, med navnet Dyret. Den er med sine 51 meter, det højeste punkt på den sydlige del af Samsø. Der er en fin sti op på toppen - men for pokker det gik op. Så meget at Helle overvejede at omdøbe den til Bæstet... Men udsigten deroppe fra fejlede bestemt ikke noget.

De næste dage tog vi bilen rundt og på en af turene kom vi forbi Stubmøllen i Brundby. Møllen er en af bare 16 tilbageværende stubmøller i Danmark og er formentlig den 2. ældste. Den blev opført i 1600-tallet på øen Endelave, men blev i 1683 solgt til Samsø, hvor den blev opført på Dansebjerg syd for Brundbjerg. I 1817 flyttede man dog møllen til den nuværende placering på Kolhøj. Møllen fungerede som mølle indtil 1939 og er i dag museumsmølle.

Kirken er Ørby Kirke - vi gjorde et kort stop, men møllen var desværre aflåst. Vi ville ellers gerne have set døbefonten, da den har haft et noget broget liv. Oprindeligt stod den i Ferritslev Kirke på Fyn, men da kirken blev reve ned i slutningen af det 16. århundrede, så endte den hos en mand i Rønninge, der brugte den som andetrug. Siden overtog smeden i Rønninge den - han brugte den som kølekar. Da han døde, blev den købt af en gårdejer, som pyntede den med vintergrønt! Da præsten i Onsbjerg hørte dette ville han købe den af gårdejeren, men i stedet foreslog gårdejeren at de sammen fik den sat i stand og forærede den til Ørby Kirke. Sikke et liv for en døbefont!

Et af de steder vi bare ville nå forbi, var Ilsemade Helligkilde. Midt på strandkanten findes en ring af træ - det er en gammel brønd, formentlig tilbage fra den ældre bronzealder. Kulstof-14 analyser har vist at den udhulede egetræsstamme stammer fra 940 år f.kr.

Den gang lå havspejlet 1,5 og 2 meter højere end nu og kystlinjen lå længere mod vest. men pga erosion er meget land foran og over kilden gennem tiden blevet fjernet, så det vi ser af kilden i dag egentlig er toppen af den nederste lille meter. På et tidspunkt sandede kilden til og den blev opgivet, men dukkede så op igen i middelalderen.

Til kilden hører flere sagn - bl.a. skulle de første samsinger være blevet døbt i kildens ferskvand af en hellig mand - som de i øvrigt siden druknede i havet! I dag ses ringen stikke ca. 10 cm op over stenene, men hvis man kommer ved højvande eller storm, så kan kilden godt været oversvømmet og den er i dag salt - selvom vores hund nu drak gladeligt af den.


Vi kom også forbi To-Høj Mølle - eller Besser Mølle. Eller retter sagt resterne af den! For i dag står kun en del af underdelen tilbage og en resturering og ombygning har ført til, at det i dag bruges som udkigspunkt og til kulturelle aktiviteter. Møllen var oprindeligt en stubmølle, men da den brændte i 1850 blev den genopført som en hollandsk mølle. Møllen blev købt og med vilje afbrændt i forbindelse med, at stumfilmen Arvingen fra Skjoldborg blev optaget på stedet.

Overalt på Samsø findes disse flotte miljøer med bindingsværkshuse og små gader - her er vi i Toftebjerg.

Undervejs gjorde vi stop for at geocache - naturligvis. Og mange steder var der en fantastisk udsigt. her er vi klatret op på St. Vorbjerg. Og selvom vejret absolut ikke hele tiden var godt, så nød vi nu alligevel udsigten. Faktisk blæste det helt vildt, da vi klatrede op, men det var tørvejr på dette tidspunkt.

Kort derfra ligger så Lille Vorbjerg - gemt bag Sælvigvigbugtens Camping. Som havde lukket for sæsonen, men som vi lige krydsede ind over for at komme op på Lille Vorbjerg. Og vi blev enige om, at den campingplads kunne vi sagtens se os selv bo på.

Stavns Havn...


Der hvor Samsø er smalleste ses i dag resterne af Kanhave-kanalen. Kanalen er blevet dateret til at stamme fra år 726 og er derfor bygget lige omkring vikingetiden. Den forbinder Stavns Fjord med Kattegat ved Mårup Vig og er formentlig blevet bygget fom militært anlæg for den vikingeflåde, der var hjemmehørende i Stavns Fjord.

Kanalen er 500 meter lang og 11 meter bred og der er fjernet op til 11000 m3 sand i forbindelse med byggeriet. I siderne har der været et bolværk for at sikre, at det løse sand blev hvor det skulle. Kanalen har den gang formentlig haft en vanddybde på mellem 0,7 og 1,0 meter - nok til at vikingebådene kunne komme igennem. Der er spor af en sti langs kanalen, så de er formentlig blevet trukket gennem. I dag er kanalen på grund af tilsanding og landhævning tørlagt, men den ses tydeligt i landskabet. an har lavet en model af et vikingeskib for at vise, hvordan det har set ud og området kan kun anbefales.Nord for Kanhave-kanalen


På vej nordpå kørte vi ud mod Langøre - og gjorde stop ved Langør Kirke. Vi kunne ikke komme ind, men vi kunne da lige nyde udsigten ud over en del af den lavvandede Stavns Fjord med græs- og kratklædte holme. Selve Stavns Fjord blev fredet i 1926, mens et næsten lige så stort tilhørende landareal blev fredet i 1981.


Langøre har Samsøs eneste naturlige havn og den blev i 1800-tallet under Englandskrigen beskyttet af et skanseanlæg opført bl.a. på odden Lilleør.

Længere inde fandt vi Nordby Hede - den her ø har så meget forskelligt natur, at man kun kan blive glad.


Endelig kom vi til Nordby. Nordby er ren charme med smalle gader og bindingsværk. Og bybrønde! Oprindeligt var byen opdelt i 4 områder - eller roder - og hver rode havde deres egen bybrønd, hvor man kunne hente vand. Derudover blev en 5. brønd opført på Skræddertorvet - det er den der er her på billedet, men den ligner de andre, hvoraf de 3 stadig findes. Man mener brøndene er over 500 år gamle og der er stadig vand i dem.


I byen findes også et klokkeårn. Det blev opført i 1857 tæt på gadekæret som erstatning for en gammel klokkestabel. Selve Nordbys Kirke ligger 2 kilometer fra byen og derfor kunne beboerne ikke høre kirkeklokken og derfor blev byklokken opført. Den ringer stadig solen op og ned lige som den anvendes ved kirkelige handlinger.
Ved siden af står den festligt malede majstang med et tremastet skib på toppen.

Nordby Gadekær - fotograferet i den rigtige retning, hvor det er charmerende. Den anden ende - tja...


Nordby Bakker aller nordligst på Samsø er et randmoræneområde fra sidste istid med en helt fantstisk flot bakkedannelse. Langs kysten nordligst på Issehoved er der op til 25 meter høje skrænter og lidt inde i landet bløde, flotte bakker.


Samsø højeste punkt finder vi på Ballebjerg. Det er 64 moh og der er en flot udsigt herfra. Det er muligt at køre hele vejen op til toppen! På toppen byggede øens førende mand sognerådsformand Morten Madsen i 1920 et tårn.

Der var timer med regn, med blæst, med sol, med skyer og med hagl/sne den weekend vi var på Samsø. Alligevel fik vi en af de flotteste solnedgange lørdag aften - og derefter blev det mørkt. For gadelys er der ikke meget af på øen.

En dejlig weekend var slut og vi vendte tilbage til dagligdagen igen - en dejlig oplevelse rigere. Og da vi ikke nåede alle hjørner af øen, så må vi jo tilbage en anden gang :D

Attraktioner og kilder:
Kongehøjenwww.visitdenmark.dk
Brundby Stubmøllewww.samsoemuseum.dk
Ørby Kirkewww.visitsamsoe.dk
Ilsemade Helligkildewww.fortidsmindeguide.dk
Besser Møllewww.danskefilm.dk
Kanhave-Kanalenwww.fortidsmindeguide.dk
Nordbywww.nordbysamso.dk
Nordby Bakkerwww.visitsamsoe.dk
Ballebjergwww.samsoforalle.dk