www.RoseFrederiksen.dk

Rendbjerg

Vi har to gange lejet sommerhus gennem Odense Universitetshospitals feriefond her i Rendbjerg. Fonden har 2 sommerhuse i området, men da vi har hunde med, så må vi kun komme i det ene.
Rendbjerg er et sommerhusområde lige udenfor Egernsund og ud til Flensborg Fjord. I selve sommerhusområdet er der ingen former for butikker, men inde i Egernsund ligger flere. Egernsund ligger ikke længere væk, end at vi går derind, hvis vi ikke skal have for mange varer med hjem igen.

Nogle af billederne på denne del af hjemmesiden er indskannede papirbilleder og kvaliteten er ikke så høj.

Når man er i Rendbjerg, så er det oplagt at følge Flensborg Fjord hele vejen ned til grænsen og lige smutte over på en handelstur. Så husk passet!

Dybbøl Mølle er en gammel mølle, som tilfældigvis lå der, hvor et af Danmarks historiens store slag fandt sted.
I selve møllen er der museum om selve møllen, om kværne og andre redskaber til melfremstillingen og en beskrivelse af mindestenene i området.

Rundt om møllen ligger et stort skanseanlæg fra 1864 med resterne af såvel danske skanser som et tyske fort. I området er der tillige mindesten over de faldne og flere fællesgrave.

Det var her i dette området, at krigen i 1864 blev afgjort. Området er meget stort og er altid åbent. Fra skanseområdet er der en fantastisk udsigt ud over Vemmingbund og Flensborg Fjord.

Man har bygget et Historiecenter på Dybbøl banke, som desværre er vinterlukket. Men på Historiecenteret er der mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med krigen i 1864 - dens baggrund, forløb og soldaternes udrustning.

Kilder: www.museum-sonderjylland.dk og www.1864.dk

Gendarmstien er en del af den europæiske fjernvandrevej E6 og går fra Padborg ved den dansk-tyske grænse og til Høruphav på Als. I alt en strækning på 74 km.
Stien i Rendbjergområdet er en egentlig sti, andre steder kan den være mere en vej.
Stien har navn efter de gamle grænsegendarmer, som dels bevogtede grænsen mellem Danmark og Tyskland og dels overvågede skibstrafikken på Flensborg Fjord. Hver gendarm fik tildelt et stykke af stien, som han vandrede frem og tilbage på. Grænsebevogtningen foregik på denne måde fra Genforeningen i 1920 og til 1958, hvor politiet overtog opgaven.

Det nuværende Gråsten Slot er fra 1759 og 1842 og har siden 1935 været kongehusets ejendom. Den kongelige familie bruger primært slottet som sommerresidens og når de ikke benytter slottet, er der adgang til slotskirken nogle timer hver uge. Ligeledes er der mulighed for at beundre slottet fra slotshaven, som har åbent dagligt.

Slottet ligger i udkanten af Gråsten skovene og det kan anbefales at gå en længere tur her.

Der er afmærkede vandrestier, som kommer forbi steder som Alfs Kilde (eller Salamander- kilden), Alfs hule og Piledæmningen.

www.kongehuset.dk og www.skovognatur.dk

Sønderborg gl. Købmandsbutik - Kastaniehuset - er en kombineret købmandsbutik med udstillede varer fra ca. 1940-1960 og antikvitetshandel. Men der følger gerne en rundvisning med i den beskedne entre og man får rigtig mulighed for at fordybe sig i de mange gamle ting. Da vi var der, havde de reducerede åbningstider.