www.RoseFrederiksen.dk

Nykøbing Mors


Efter nogle pragtfulde dage i Frederikshavn forlod vi byen og satte næserne vestpå. Lige en lille smuttur til Mors - en smuttur på 161 km og en lille fin færge ved Feggesund. Vi var lidt i tvivl, om vi nu også kunne komme over med campingvognen, men det var ingen problem. Og da færgen sejler meget tit, så havde vi ingen lang ventetid foran os...


Vi ankom til Morssø Camping få minutter før deres siesta stoppede, så vi kunne snart køre ind og sætte op. Pladsen ligger lige ud til Limfjorden og i udkanten af Nykøbing Mors. Og da den by jo ikke er SÅ stor, så tog det ikke mange minutter på cykel at køre ind til gågaden... Et stort plus.


Pladsen har ikke de nyeste og mest fancy faciliteter, men der er rent og pænt, varmt vand i hanen og ro. Dejlig meget ro. Der er en lille legeplads og ellers er der en større lidt fra pladsen.


Det er naturligvis også muligt at leje en hytte på pladsen. Nogle gang smugkigger vi ind i en, men de var alle lejet ud, så det var ikke muligt her.Rundt om campingpladsen


Lige uden for pladsen ligger som sagt vandet til den ene side. Til den anden side findes et lille stykke skov og ikke langt derfra en hyggelig lille park - Østre Anlæg. Anlægget blev til på initiativ af provst Caspar Schade tilbage i 1818. Siden overtog byens borgere beplantningen og hele Ørodde endte med at være tilplantet lige som sumpen ved Østergade blev omdannet til øer og kanaler.
Oprindeligt bestod anlægget af promenadestier, festpladser, lysthuse, musiktribuner mm, men i dag rummer området flere sportsanlæg og en stor legeplads.


I udkanten af anlægget står denne flotte skultur til minde om de sømænd fra Mors, der omkom i krigene.


Parken rummer en del skupturer. Skulptureren her til venstre hedder Formstudie og er lavet af Edgar Funch. Den herover har vi ingen oplysninger om.Nykøbing Mors


Skulpturerne fortsætter inde i bymidten. Til venstre ses et relief med Aksel Sandemoses Jantelov. Mindepladen er sat op på den bygning, hvor Sandemose blev født. Herover ses det store mindesmærke for Frode Jakobsen på Støberitorvet ved Morsø Folkebibliotek. Frode Jakobsen var et fremtrædende medlem af Frihedsrådet under besættelsen, minister i befrielsesregeringen og senere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Monumentet er opført i bronze af Heine Heinsen.


Foran det gamle rådhus står en skulptur, der viser Christian IX. Den er rejst i 1909 og udført af Rasmus Andersen. I en del af den gamle Morsø jernstøberi-bygning er der i dag museum.


Dansk støberimuseum er et museum for industrihistorie og arbejderkultur med udgangspunkt i jernstøberi. Morsø Jernstøberi producerede alt lige fra potter og pander, til komfurer og ovne. Morsø Jernstøberi blev etableret i 1853 og producerede især fabrikken kakkelovne, komfurer, vinduesrammer, gryder og strygejern. Omkring år 1900 var der 250 ansatte på støberiet. Det var smede, formere, drejere, snedkere og ufaglærte støberiarbejdere. I 1993 flyttede man efter 140 år i centrum af Nykøbing virksomheden udenfor byen i moderne lokaler. Et større renoveringsarbejde af det gamle fabriksareal efterfulgte, og en stor del af komplekset blev fjernet.


Morsø producerer i dag primært brændeovne og udstillingen rummer en stor del af modellerne - inklusive en imponerende samling af dekorationsplader til dem.


Museet er meget snirklet, men det giver en fin indsigt i produktionen af støbejern fra ideen kommer til den er udført. Ligeledes viser den et fint udsnit af Morsøs produkter. Vi kunne godt savne en tråd gennem udstillingen, så man fulgte et produkt fra ide til udføresel - vi kan have gået et par forkerte veje i museets kringlede rundtur, men vi endte i hvert fald med at få historien i 'ikke-korrekt'-rækkefølge.

De dele af bygningerne, der står tilbage, er renoveret med nænsom hånd og hele komplekset står virkeligt flot.


Vi fortsatte videre op gennem centrum og kom forbi flere skulpturer. Herover ses Føllet af Hugo Lisberg på Kirketorvet. Statuen er rejst i forbindelse med byens 650 års købstadsjubilæum i 1949. Og til højre ses statuen Båden, som er skabt af Gitte Røntved Pedersen, står på Klostertorvet. Den markerer byens 700 års købstadsjubilæum i 1999.

På Kirketorvet finder vi Nykøbing Kirke. Den nuværende kirke er fra 1891 og erstattede en gammel kirke - Sct. Clemens Kirke - der blev nedrevet i 1889. Kirken er opført i nygotisk stil og har et flot træbeklædt tøndeloft. Kirken er 44 meter lang og 12,5 meter bred. og tårnet er 44 meter højt.


Altertavlen er udført af Professor ved kunstakademiet i København August Jerndorff. Det viser Kristus, der sidder midt i en skare af syge, bedrøvede og i hvert fald hverdagsmennesker. Menneskene er ikke bibelske personer eller personer på Jesu tid, men personer fra byen og den nærmeste omegn. Her ses f.eks. arbejdsmand Niels Nysum og hans kone Maren Kirstine fra Dueholm mark. Her ses også pottemager Janus Tofts datter og fodermester på Rolstrup Peder Lassen.

Prædikestolen er en renæssanceprædikestol fra 1605 og himlen over den fra 1890. Døbefonten i granit stod i den oprindelige middelalderkirke. Den har haft et fortumlet liv. I forbindelse med en kirkerestaurering i 1856 blev der lavet en ny døbefont i egetræ, som man mente passede bedre til prædikestolen. Den gamle granit font blev solgt til en landmand, som brugte den som drikkekar til sine kreaturer. Her blev den fundet af læge Anders Farstoft, som købte den tilbage. I forbindelse med den nye kirke blev bygget, blev døbefonten så renhugget og fik ny fod - og det var meningen at den skulle bruges i kirken igen. Men selve dåbsfadet passede ikke rigtigt, så døbefonten blev opsat uden for kirken. Her stod den indtil 1933, hvor den blev udlånt til Ljørslev kirke. Først i 1966 kom den reur til Nykøbing Mors Kirke og blev taget i brug som døbefont.


I kirken ses to kunstværker udført af kunstneren Niels Helledie fra Skagen. Hans Kristolstol 'Ecce homo' er ret speciel. man må gerne sidde på den og på den måde støtte sig til Kristus. Krucifikset har - ligeom mange andre værker af kunstneren - et billede af livstræet på sig. Livstræet symbolisere her opstandelseshåbet.


Gågaderne er pyntet festligt op...


Vi fandt også frem til Dueholm Kloster. Klosteret blev grundlagt før 1371 af Johanniterordenen, som oprettede klostre rundt om i Europa for at tjene penge til at forsvare kristendommen i det Hellige Land. Især deres hospitals-virksomhed var en indbringende forretning.
Ved reformationen i 1536 blev alle danske klostre lukket og deres gods inddraget af Kronen. I den forbindelse blev klosteret omdannet til kongeligt len og givet i pant til Niels Lange af Kong Christian III i 1539.
Dueholm skiftede ejere mange gange og kun i enkelte perioder, havde det samme ejer i en længere periode. Det betød at klosteret efterhånden ikke var rentabelt og jorden blev derfor solgt fra og udstykket og i 1898 var der kun gårdspladsen, haven og en smule eng tilbage. Der var planer om at rive den gamle hovedbygning ned og udstykke det resterende område.
Imidlertid manglede Morslands Historiske Muesum lokaler til museets samlinger og udstillinger og de fik kig på Dueholm. De fik financieret købet ved en bevilling på finansloven og et tilsvarende beløb fra kommunen. I oktober 1909 åbnede museet så for besøgende.
Museet rummer en række meget forskellige udstillinger - man kan opleve historien om Nykøbings udvikling, lære om Dueholms historie som kloster og herregård, se museets oldtidssamling, høre om søfart og fiskeri i Limfjorden og se særudstillinger.
Den stenkantede tørlagte kanal ligger, hvor Dueholm Å oprindeligt flød. De ældste dele af klosteret blev bygget tæt op til åen og da man siden udvidede klosteret, valgte man at bygge hen over åen. Brønden er i dag tørlagt og der har formentlig ikke været vand i den, når der ikke var vand i kanalen.

Foran på græsplænen har man flyttet 3 gamle dyssekamre ind - så slipper man for at gå ud på de mudrede marker for at se dem! Men man mangler lidt oplevelsen af at stå ved en gravhøj...


En del af udstillingen rummer historien om fiskeriet og en anden beskriver købstaden Nykøbing. Her kan man se butiksskilte, døre og forskellige redskaber brugt i forskellige erhverv.


Øverst opppe har man etableret en gammel kirkesal - stykket sammen af inventar fra en række kirker. Så det er ikke en lukket kirke, man kan se, men en kirke sammensat af inventar fra flere kirker.


Modsat kirkesalen - men stadig helt oppe under taget og de mellem de meget lave tagbjælker - findes museets samling af arkælogiske genstande. Her kan man se gamle lerkrukker, et lille stykke af en skaldynge fra ertebølle-kulturen og gamle stenøkser, pile og redskaber af flint.


I en anden bygning har man skabt en skolestue - som i dag også bruges til undervisning af skolebørn!

Det kan godt være at Morsø Brændeovne er det helt store hit hos forældrene - men Hama-fabrikken er nok noget ethvert barn kender. Det er her, man producerer de berømte hama-perler, der kan stryges sammen. Og stryge sammen - ja det har man i den grad gjort på figurerne på plænerne foran fabrikken! Mange af dyrene er i menneskehøjde og er utrolig flotte.


Som det ses, så er perlefigurerne sat fast på kraftige plader. Men der er perler på begge sider, så antallet af perler er enormt. Flamingerne består f.eks. af 25.000 perler på hver side, mens elefanten herover består af 124.500 perler på hver side....

Figurerne er delt op i f.eks. zoo-dyr, trolde, bamser og seværdigheder. Østerspigen her over til højre er f.eks. en kopi af skulpturen i Østre anlæg og består af 71.500 x 2 perler.
Vel hjemkommet er det bare at gå i gang... hvis man går tæt på, kan man se, at figurerne er sammensat af mindre stykker. Det er i øvrigt fuldt tilladt at gå rundt mellem figurerne.


Tur rundt på Mors


Vi tog naturligvis også flere rundture rundt på Mors. På en af dem fik vi fundet vej til Leonardo Da Vinci broen, der blev opført i 2010 af Martin Benthin. Den ligger lidt væk fra alting og man skal krydse en mark for at komme helt hen til den.
Det særlige ved broen, er at den bliver båret på en selvbærende bue og ikke rummer en eneste bolt, søm, dyvler, tapper eller lignende til at sikre den.

Broen er inspireret af en bro, som Da Vinci udformede. Den skulle spænde 240 meter over Bosperus-strædet, men blev desværre aldrig opført. Broen vil skille ad, hvis man løfter den midt på, men hvis man løfter i de fire hjørner, er broen stabil.


Ved Dragstrup Kirke fik vi kigget på en hellig kilde, der står lige uden for kirkegården. Den er sikret godt, så ingen falder i den.


Når vi er på en ø, så må vi bare nogle gange ud at gå i vandkanten... og nyde udsigten fra denne.


Vi var rundt til en lang række af øens 34 kirker. Desværre var langt de fleste låste, så de blev kun set udefra.


På vores tur kom vi også forbi et par interessante sten. Den til venstre kaldes Gerlisstenen og ligger på Gerlis Camping i nordenden af øen. Stenen er fra bronzealderen og altså ca. 4000 år gammel og den har en fin spiralornamentik. Den blev fundet på stranden ved Skærbæk Klint i 2010 og ligger her på stedet med museets tilladelse.

Mindestenen til venstre blev rejst i 1929 for sagnfigurerne Hamlet og Kong Fegge. Kong Fegge havde en kongsgård her på stedet og blev Hamlets stedfar, da han myrdede din bror af ren og skær misundelse og giftede sig med sin brors kone Geruth. Hamlets fars genfærd pålagde sønnen at myrde Kong Fegge, men Hamlet var tøvende og usikker til det sidste. Men han endte med at slå sin onde stedfar ihjel og sagnet siger, at Kong Fegge blev begravet på toppen af Feggeklit. I 1929 blev mindestenen for sagnfigurerne rejst.


Når nu vi var trampet op på Feggeklit for at se stenen, så kunne vi jo også lige så godt se lidt på klinten fra neden af. Feggeklit er en vældig molersknude, der inden landhævningen har ligget som en ø ude i havet. Mod vest er den græsklædt med tydelige hylder, der opstår ved jordskridning. På østsiden står Feggeklit som en stejl klint med tydelige molerslag. Faktisk kan man tælle 146 lag af moler og vulkansk aske - men det skal nok ske ved lavvande, for da vi var der, var det ikke muligt at komme helt hen foran den uden at få våde tæer...

Hanklit og fossil-museet

Forholdsvis tæt på Feggeklit finder vi frem til Hanklit. Hanklit er Danmarks største og mest kendte molersformation. Den 61 meter høje klint har mørke bånd af vulkansk aske i det lysere moler. Molersskrænterne i området udnyttes kommercielt flere steder. Moleren forarbejdes til højisolerings- og brandsikringsmaterialer samt til kattegrus. Men heldigvis blev hele klinten købt af den private forening til Hanklits fredning tilbage i 1934. Mange lokale borgere frygtede nemlig at hele klinten ville forsvinde, da der allerede på det tidspunkt var blevet gravet grus både i toppen og i bunden. Allerede i 1937 lykkedes det at frede hele klinten - og siden er fredningen udvidet til et større område rundt om klinten.


Hanklit kan ses både fra oven og fra neden - og heldigvis kan man gå en rundtur, så man ikke behøver at nøjes med at nyde den fra den ene vinkel. Fra toppen er der en fantastisk udsigt ud over Thisted Bredning, store dele af Nordthy og det nordlige Mors.


Går man ned på stranden kan man se de fantastiske foldede lag og samle moler, cementsten, askelag, fossiler og rødsten op.
Som man kan se på billedet herover er lagene næsten lodrette. Lagene er ældre end foldningerne, da lagene oprindeligt er opstået som vandrette lag.

Moleret er dannet på havbunden lige her på stedet for ca. 55 mio. år siden. Over en periode på ca. 3 mio. år blev der dannet et 60 meter tykt lag af moler. Askelagene stammer fra større og mindre vulkanudbrud - udbrud der sket andre steder på Jorden. Under den sidste istid kom der en gletcher mosende frem med så stort tryk at den gravede sig ned i jordlaget og skubbede en bunke af det foran sig som en anden sneskraber.


Lidt fra Hanklit findes Fossil- og Molersmuseet. Det blev etableret som en geologiske afdeling af Museum Mors i 1988. Den store samling af fossiler og krystaller blev etableret på en stor og fin privat samling, men er gennem årene blevet forøget med mange exceptionelle fund af især insekter, fisk, fugle, skildpadder og planter.

Forsteningerne findes i molerlaget og ud fra fundene kan man bestemme, hvilke dyr, planter, fisk og insekter, der fandtes, da moleret blev dannet. Da moleret blev dannet på bunden af havet, så må alle plantedele, fugle og insekter været kommet flydende på havet og faldet til bunds netop her.

Nogle af fossilerne er helt fantastiske og så detaljerede.