www.RoseFrederiksen.dk

Øhop til Fanø 2023

Vi har i flere år haft en aftale med Karin og Lars om en fælles tur til en ø. I år vendte vi tilbage til Fanø, hvor den tradition startede tilbage i september 2018. Den gang var det bare en lang weekend - siden er det blevet til en hel uge...

Vi lagde kursen mod Esbjerg, hvor vi lige måtte vente et par færger før det blev vores tur - den tid blev så brugt til at tage et par billeder i og omkring færgelejet.


I 2018 boede vi på en campingplads i Sønderho - denne gang havde vi valgt Rødgård Camping oppe ved Nordby. Vi havde booket på forhånd, for det er vigtigt for os, at vi bor ved siden af hinanden.

I år kom vi først og fik lagt os ned bagerst i den smalle lomme med plads til to enheder. Man skal ikke have det dybe fortelt op i denne lomme, hvis de bagerste skal kunne komme ud. For der var ikke mere plads i bredden end det, der kan ses på det højre billede herunder.

Ned gennem pladsen løber lange veje med sidelommer....

Vi boede tæt på toiletbygningen, som der ikke var en finger at sætte på. Lækre badefaciliteter - med mulighed for at leje sit helt ejet toiletrum. Der er normalt også køkken i bygningen, men det var ved at blive renoveret, så vi måtte lige gå ca. 50 meter længere over til den anden servicebygning - som var knap så ny, men fint brugbar.


Pladsen har flere typer af hytter til udlejning... og flere legepladser... Hvis man ikke boede på pladsen, kunne man købe adgang til legepladsen på dagsbasis.


Tæt på campingpladsen ligger Rindby Kapel - og kirkegård. Kapellet blev opført i 1894 som en gave fra konsul Jens Christian Nielsen. Han var født i sognet, men var siden flyttet til England. Kapellet fungerede indtil 1952, hvor der blev opført et kapel ved Nordby Kirke. I dag står kapellet lukket af for offentligheden, men kirkegården er stadig i brug.


Overalt på Fanø støder man på de gamle redningshuse - det her står i Rindby. Campingpladsen ligger lige i udkanten af Rindby og man kommer lige forbi redningshuset, når man går til vandet.Nordby


Nordby ligger nærmest i gå-afstand fra campingpladsen. Vi havde cyklerne med, så vi fik taget en dejlig tur rundt i byen. Vi startede på havnen, hvor de to hundefigurer står og skuer ud over havet. Eller retter - de skuer faktisk hver sin vej. I gamle dage stod der tit to hun de i vinduerne hos søfolkene. De kiggede ud ad, når sømanden var væk og indad, når manden var hjemme. På det tidspunkt tog sømændene ofte gaver med hjem til deres familier: kinesisk porcelæn, tekstiler fra Indien og våben fra alverdens lande og ikke mindst porcelænshunde fra England.

Skulpturen er skabt af kunstneren Poul Isbak og er udført i granit. Hundene er støbt i bronze og tilføjet 23 karat bladguld. Den er opsat i 1992.


Rundt om i Nordby støder vi konstant på ting fra det maritime miljø: ankre og galionsfigurer er der mange steder. Stormflodssøjlen står på hjørnet ved Havnevej/Langelinje og viser, hvor højt vandet har stået, når det har været værst. Det højeste mærke stammer fra 1981.

Længere mod syd af Langelinie støder vi på landgangsbroen Svenskerbroen - eller Svenskeren - fra 2019. Den er konstrueret på samme måde som den oprindelige svenskerbro fra 1884. Navnet fik den, fordi der i 1800-tallet lå to svenske skibsvrag ud for den. Nogle mener også, at den blev bygget af træ fra et svensk skibsvrag. Den oprindelig bro blev ødelagt under stormen Bodil i 2013.

Lige ved siden af Svenskeren finder vi Fanø Lystbådehavn. Vi gik helt ud i enden af molen - de første mange meter af en fin sti - de sidste af et trampespor og til sidst på de store sten, der er med til at sikre havnen, når det er stormvejr.

Og helt her ude på spidsen var der en geocache, som vi ikke havde fundet... Men som vi fik fundet, da vi fik forstyrret alle mågerne nok til, at de fløj deres vej...

Turen bragte os også forbi Nordby Kirke, som vi ikke havde været inde i før. Kirken er fra 1786, selvom dens ydre ikke afslører, at den er så gammel. Ude mangler der 'bare' et egentlig tårn. Men når man bevæger sig ind, opdager man snart, at denne kirke er usædvanelig - for kirkerummet er tværstillet og uden opdeling i kor og skib, som man ellers traditionelt ser.

Kirken afløste en Rindby Kirke, der lå hvor Rindby Kapel i dag ligger. Rindby Kirke havde en helt tradiotionel opbygning med kor, skib og tårn, men havde med en række tilbygninger fået et udseende, der inde minder om det, som Nordby Kirke har i dag. Hvis man vil se en mellemting mellem de to modeller, så er Sønderho Kirke et godt bud.

Det ældste stykke inventar i kirken er den gamle døbefont fra sidste halvdel af det 14. århundrede. Altertavlen og prædikestol stammer fra 1620 og er flyttet med fra den gamle Rindby Kirke. Oprindeligt var prædikestolen placeret over alteren, som det var mode i 1700-tallet, men den har siden fået sin egen 'mere normale' placering.Under det flade træloft hænger hele 9 kirkeskibe, som tegn på, hvor vigtigt søfarten har været for byen. Det ældste skib er fra ca. 1700 og det yngste er fra 1966. En detalje ved kirkeskibene er, at man har formindsket skibets skrog i forhold til masterne, da man ser skibet i en skæv vinkel, når man står under det. Ellers ville skroget virke alt for stort...

Vi forlod kirken og fortsatte turen rundt i Nordby. Vejen førte os forbi Kulturhuset Realen, hvor vi bemærkede Fanøs Wall of Fame. Den er en hyldest til hele underholdningsbranchen og alle de stjerner, der har været en stor del at Realens liv. Ialt 50 stjerner blev lagt ned, da den blev indviet i 2022.


Herfra gik det gennem Nordby på kryds og tværs - ikke af de store gader, men via de små stier og smalle stræder, der findes overalt i byen. Her kommer man væk fra byens travle hovedstrøg og ned i ro med en række sjove og spændende indtryk.


I mange haver eller på huset findes de mærkeligste udsmykninger... og nogle, som vi har helt styr på, hvad er :)


Vi kan kun anbefale at prøve at krydse ned gennem byen på denne måde - det var en kæmpe oplevelse...


I udkanten af Nordby finder vi frem til Kikkebjerg. Her har vi været før, men udsigten over den nordlige del af Fanø og ind mod Esbjerg er bare fantastisk på den dag som denne. Kikkebjerg er med sine 17 moh en af Fanøs 'Big Five' - Annedalsbjerg, Mosedalsbjerg, klingebjerg og Pælebjerg er de sidste 4 - og mon ikke vi også lige runder dem, men vi er her ;)


I sejlskibstiden brugte lodserne Kikkebjerg som udkigspunkt. Det nuværende lodshus er opført i 1999 efter at det gamle var blevet ødelagt af en storm. Det er opført i stil med det gamle og dets indre bliver brugt til udstillinger.

Det er Rene Holm, der står bag kunstværkerne, der er inspireret af historien og det omkringliggende landskab. Man ser f.eks. briggen Claus, der grundstødte i 1897, det tidligere fyrtårn på Skallingen, forsvundne gårde og møller, skibsværft og den nye havn i Nordby.

Endnu en af øens høje punkter er Klingebjerg, som ligger i den nordlige kant af Fanø Plantage. Billedet her til højre er taget fra toppen og ind mod Esbjerg.

Billederne herunder stammer fra Halen, som ligger tæt på Klingebjerg, men som det ses: helt ned til vandet.Fanø Plantage


Midt på øen finder vi Fanø Klitplantage - eller Fanø Plantage, alt efter, hvor man kigger henne. Området er i dag statsejet og på hele 1400 ha, men kun på ca. 66% er der i dag træer. Resten ligger hen dels som tør hede og dels som fugtige lavninger med eng og mose.

Oprindeligt blev plantage etableret for dels at forhindre sandflugt og dels at producere træ til brændsel. I dag sker der stort set ingen træproduktion i plantagen - i stedet tilretter man plantagen, så den understøtter den naturlige udvikling i området. Det gør f.eks at man udfaser træsorter som klitfyr og sitkagran, mens skovfyr og bjergfyr får lov at brede sig.

Det betyder også, at det er en meget varieret oplevelse at tage på tur i plantagen, hvor der både er skov, lyngområder og store vådområder, som vi pænt må finde uden om. Vi vælger at parkere bilen ca midt i plantagen og så tage cyklerne frem. Første tur går ind i den østlige del og så sydpå.


Her finder vi i et hjørne af plantagen frem til Sønderho Gamle Fuglekøje. Vi har været her før, men området er blevet renoveret og fungerer i dag som en form for museum over fuglekøjerne. En fuglekøje er en form for fælde til at fange vildænder i. De første europæiske fuglekøjer blev opført i Holland i 1500-tallet, men de 4, der i sin tid blev opført på Fanø, blev opført i midten af 1800-tallet. Helt præcis blev Sønderho Gamle Fuglekøje opført i 1866 og blev ejet af 50 andelshavere.

Fuglekøjen består af en stor sekskantet dam, hvor der i hjørnerne findes 6 krumme kanaler i net. Hver kanal ender i en ruse, hvor fangemesteren let kunne fange og aflive dem, når de var trukket helt derind. For at lokke vildænderne til, brugte man to typer af lokkeænder: den tamme og stækkede lokkeand og de ustækkede lokkeand. Lokkeanden blev gjort tam, ved at blive håndfordret op og de skulle blive så tamme, at de kom, når fangemesteren fløjtede på dem. De stækkede ænder kunne ikke flyve og blev derfor i dammen og holdt til inde i fangarmene. Nogle af de stækkede ænder fra året før, fik lov at beholde flyvefjerne og kunne derfor flyve ud til flokkene af vildgæs. Disse lokkeænder fløj tilbage til dammen for natten og lokkede vildænderne med sig tilbage til fuglekøjen.

To af fuglekøjerne var i brug helt frem til 1931, hvor Folketinget vedtog en lov, der forbød fangstmetoden. Sønderho Gamle Fuglekøje blev fra 1960-1990 brugt af Vildtbiologisk Institut til ringmærkning af vildænder.

Skulle man lige overveje navnet fuglekøje, så stammer det fra det hollandske vogelkoije, hvor kooi betyder fælde...


Der er en fin sti rundt i og omkring fuglekøjen, så det er muligt at komme rundt og se hele anlægget. Ligesom der god info at hente i den lille bygning ved indgangen.


I udkanten er der i dag rejst et fugletårn, så man kan kigge ud og nyde de mange forskellige fugle, der gæster stedet.


Vores tur rundt i plantagen fortsatte af fine brede stier, der var til at cykle på og ind imellem trampestier, der nærmest var umulige at cykle på.

En anden tur ind i plantagen udgik fra p-pladsen ved skovlegepladsen. Først gik turen mod vest op gennem en række klitter. Man bliver ret så lille herude i det åbne landskab.

Herude i området laves der i øvrigt forsøg med kreaturer uden fysiske hegn. Køerne har alle et halsbånd på, som giver lyd, når den træder ud over en grænse. Hvis koen ikke reagerer på dette, så sendes der også et svagt elektrisk signal. Strømstyrken i halsbåndet er markant mindre end i et almindeligt hegn. Halsbåndene er drevet af solceller og landmanden kan sidde derhjemme og sætte de virtuelle hegn op. Bare for en sikkerheds skyld: forsøget er godkendt af Dyreforsøgstilsynet og systemet bruges i forvejen i Norge, hvor det også kan være svært at afgrænse områder med fysiske hegn.

Køerne gik pænt inde på deres område - mens vi holdt os på passende afstand.


I samme område findes Pælebjerg - endnu en af 'Big Five'-toppene her på Fanø. Pælebjerg er en af de toppe, som mange kender og besøger. Den er nemlig let tilgængelig af et fint stisystem. Og udsigten - ja den fejler intet...


Inden vi forlod denne del af plantagen, så lagde vi lige vejen ind gennem naturlegepladsen og dens fine skulptur-rute...

Når man har krydset gennem Fanø Plantage og tænker, nu har man vist set det hele - ja, så kan man jo lige prøve den østlige side endnu en gang - denne gang bare i den nordlige del. Og her går den fineste cykelsti gennem plantagen. Så er det det jo ikke svært at cykle...Sønderho


En tur til Fanø kan ikke ske, uden at man også besøger Sønderho - byen på øens sydlige ende. På vejen skulle vi lige checke et gammelt hjulspor op: Tøftløs. For år tilbage var det nemlig vist som almindelig vej, men vi endte med at hænge på 'maven' med bilen, da vi forsøgte at køre igennem. Det er MANGE år siden og siden er sporet bare blevet dårligere og vejskiltet er i dag pillet ned...


Udenfor Sønderho ligger Sønderho Mølle. Sønderho Mølle er en såkaldt gallerihollændermølle. Den er opført i 1895 og var ikke mølle i mange år, før den blev købt af Fonden Gamle Sønderho, som ønskede at bevare den. Da de erhvervede den, var den meget forfalden, men den er siden blev restaureret smukt.

På den modsatte side af vejen ligger Sønderho Ny Kirkegård fra 1923, hvor noget af det første man møder, er mindesmærket for de søfolk, der blev på havet fra midten af 1800-årene og udgangen af 2. Verdenskrig. Mindesmærket i bronze viser en kvinde fra SØnderho og hendes to børn. De stirrer ud over havet efter deres mand og far. Rundt om monumentet står der en række sten med navnene på de søfolk, der blev på havet.


En tur rundt i Sønderho byder på mange flotte huse...


Hernede finder man også Kåveren - eller Æ Kåver. Det er det ene af to pejlemærker, der siden 1624, har ledt sejlskibene sikkert fra Nordsøen og ind i tidevandsrenden Knudedyb.

Kåveren er dermed Danmarks ældste pejlemærke og Kåverbjerget, hvor det 14,5 meter høje pejlemærke står, er i dag fredet.
Det oprindelige pejlemærke væltede i en storm i 1935 og da tiden var løbet fra det, blev der ikke rejst et nyt. Selvom det blev debatteret ofte og flere gange, så var det først i 2011, man kunne indvi den nye kåver, som er en nøjagtig kopi af den den gamle kåver.

Vi fortsatte turen rundt og ned mod Sønderho Havn.


Vi smutter af en lille sti på diget og ender på Kropladsen, hvor Sønderhos egen 'historie'bog findes...


Det går ned mellem det ee fine hus efter det andet og snart står vi ved denne feries anden størmflodssøjle. Når man ser, hvor højt det øverste bånd sidder, så tænker man alligevel: puha, godt vi bor så højt, som vi gør!

Galionsfiguren på havelågen - ja, den skal vi altid lige have et billede af, når vi er på Fanø.
Den er opsat foran Galionsgården - som faktisk har fået navnet efter figuren, men som inden dag var kendt som Landmandsbanken - er fra ca. 1750.
Selve galionsfiguren skulle være fra det engelske skib Lord Palmerston, der forliste ud for Kreta i 1847. Har hovedet så sejlet hele vejen fra Kreta og til Fanø på ca. 3 år, eller har det været samlet op, påsat et andet skib, som så forliste omkring Fanø i 1851, hvorefter hovedet flød i land? Ja, man ved det ikke - det eneste man ved, er at hovedet flød i land og blev opsat foran huset omkring år 1900...


Sønderho rummer også flere gamle redningshuse - dels med brandsprøjten og dels med redningsbåden... Begge dele var lige vigtige her på øen, hvor en brand kunne være ganske fatal for hele byen ligesom et skibsforlis kunne det.


Vi vil køre af stranden hjem til campingpladsen, men vi skal lige bestige endnu en af Fanøs Big Five - de 5 højeste punkter på Fanø - inden vi kører helt ud på stranden. Her ved Sønderho finder man Mosedalsbjerg på sådan ca. 20 moh....

Man må kører på stranden fra Sønderho til Fanø Bad. En pæn del af vejen er det fin fast vej, men man skal have øjnene med sig, for der er undervejs ret dybe huller. Vi kørte af ved Rindby Strand - det var tæt på campingpladsen og perfekt til os.

Flere steder undervejs på turen er der områder,der kører små vogne med sejl. Og de kører vildt hurtigt! Og der er flere områder, hvor der bliver fløjet med drager - store drager! Vi talte i øvrigt med indehaveren af en dragebutik i Rindby - de fleste drager var hjemmelavede og så havde man en form for bagagerums-salg på stranden....Lidt mere Big Five - og andre små steder rundt på øen...Sejltur ud til Langli


Helle havde opdaget, at det var muligt at komme på sælsafari til Langli. Og på en dag, hvor vejret så meget dårligt ud, så bookede vi billetter til en 2-timers tur. Og vejret VAR dårligt - helt til vi parkerede ved Svenskerbroen. Så stoppede regnvejret. Det blev desværre aldrig solskin, men det blev tørt.


Først skulle vi lige derud - på vejen mødte vi et par skibe, der var noget større end den vi sejlede i...

Man er aldrig sikker på, om man får set sæler. Men der var sæler, den dag...

Vi blev sejlet frem og tilbage flere gange så alle havde mulighed for at se sælerne.Farvel - og tak for denne gang!

Efter 8 nætter var det tid til at tage retur til hverdagens trummerum. Men inden fik vi lige sagt farvel til Lars og Karin på færgen... og naturligvis har vi aftalt, hvor næste års ø-tur skal gå hen...